Universitetet i Oslo / Institutt for Informatikk

Databehandling på Ifi
To programmer som viser litt av det vi driver med - velg ved å klikke på ett av bildene.

I Sortering
Sortering av tall og tekster (her av tallene 1,2,3,..) en av de mest brukte metodene i databehandling - bl.a sorterer databaser hele tiden når vi søker i dem. Dette programmet kjører to sorteringsmetoder samtidig så vi kan se hvilken metode som er raskest.

Innstikk sorterer ved å starte til venstre og putte tall som ikke er i riktig rekkefølge på plass venstreover, samtidig som man 'skyver på' de andre tallene høyreover for å få plass til den som 'stikkes inn' på rett plass.

Kvikk deler opp området den skal sortere i små og store tall. Alle de små plasseres i venstre del, de store i høyre del. Så gjentar den denne oppdelingen i små-til-venstre og store-til høyre i hver av de to første delene - slik at den neste gang får 'små-små' til venstre og 'store-små' til høyre. Dette gjentar den til den har delt opp alle områder i så små deler at det høyden er to tall i hvert slikt område - da er den ferdig.

II Et interaktivt program (med lyd)
Dette er et program som 'går av seg selv', og hvor vi kan få spille lydeffekter (hvis maskinen du sitter ved har lyd) og påvirke programmet ved å klikke og dra med musa. Programmering av brukerens grensesnitt - dvs. hva hun ser på skjermen når programmet kjører, er viktig i ethvert seriøst program - dette er bare et lekeprogram som viser Ola som ikke får spise i fred.