Sorteringen starter ved at du trykker på 'Start'.
Du kan fritt starte og stoppe, endre antallet som sorteres eller hvor fort det går.
Prøv å finne ut hvilken metode som er raskest for veldig små tall og for store tall.
(Vil den ikke kjøre, så prøv 'Start'-knappen eller endre antallet. Husk at hvis du har satt max forsinkelse, går det 10 sek. mellom hver gang det skjer noe.).

</COMMENT> Ingen Java 2 støtte for denne APPLET!!