Biørneblæs uoffisielle gjemmeside
Program
bilder du
Kontakt oss
bb
Hovedsiden

Ryddeliste våren det Biørnens år 2014

Dag

Namn

triedephte januari Stian & Eivind
schiætthe phebruari Anders & Audun
trietthende phebruari Morten & Oda
tyffende phebruari Ole Henrik & Irene
psyvogtyffende phebruari Lily & Krzysztof
schiætthe marschi Viljen & Elena
trietthende marschi Stian & Matias
tyffende marschi Anders & Ida
psyvogtyffende marschi Erlend & Christopher
triædie aphril Morten & Peter
thiende aphril Elena & Julia
psytthende aphril Ole Henrik & Magne
phirogtyffende aphril Lily & Eivind
phoerste mai Viljen & Audun
aatthende mai Stian & Oda
phæmthende mai Anders & Irene
toogtyffende mai Erlend & Krzysztof
niogtyffende mai Morten & BJ
phæmthe juni BJ & Matias
tholfvde juni Ole Henrik & Ida

Man rydder etter prøvelsen. Eksempel: Julia og Kyrre ryddet etter prøvelsen 20. januari så det skulle være fint hele uka fram til neste torsdag. Det er i prinsippet likegyldig når man velger å rydde, bare det skjer i god tid før neste prøvelse.

Det kan verta naudsynt med fleire ryddeøkter i tilfelle dugnad, generøl, kakao, krig etc.

 • Rydd bort eventuelle stoler og notestativ, noter og tubaer
 • Rydd av bord, sofaer og gulv
 • Ta oppvasken og rydd på plass
 • Støvsug hele gulvet
 • Fjern flasker
 • Ta ut søpla
 • HVA?? Prøver du si du skulker rydding av egne ting etter prøvelsen??
Hvis tiden strekker til og engasjementet er på topp:
 • Vask bardisk, kaffibenk og bord
 • Puss støv av biblioteket (Margreterommet)
 • Fyll øl og annan drykk i kjøleskåpet om naudsynt
 • Sjå etter om det finst attgløymde kaffefiltre eller gamal sur kaffi. Dersom ein eller fleire av desse vert funne, destruer dei snarast.
 • Start oppatt øvst.

Sei ifrå til Huulebooer i god tid viss du ikkje kan den dagen du er ført opp.

Nyhende
Tuba
linker
Biørneblæs! Nu ochsaa med Rydde-Liste!
Sanghefte
iubbioern
As seen on TV
Av med buksa