Curriculum Vitae - Henning Kulander

Generell info

Navn Henning Kulander
Født 21. Mars 1978
Sivil status Ugift
Nasjonalitet Norsk
Avtj. førstegangstjeneste Ja (Skjold Garnison)
Førerkort Klasse B
Adresse Hansegata 5
0880 OSLO
Tlf. mobil (+47) 40 21 96 42
E-Mail hennikul@ifi.uio.no
Hjemmeside http://folk.uio.no/hennikul
Bilde av meg
Utskriftsvennlig versjon (PDF)
Visittkort (VCard)

Arbeidserfaring

2004 -> Linpro AS
Jobber som systemkonsulent i Linpro AS. Linpro AS er Norges ledende leverandør av kompetanse og produkter på Linux. Arbeidsoppgaver i Linpro har vært konsentrert rundt utvikling i Java og Perl samt arbeid med Novell-produkter som Identity Manager.
(Oslo)
2000 - 2004 SGI (Silicon Graphics Inc.)
Har hatt sommerjobb 5 somrer og jobbet deltid hos SGI siden sommeren 2000. Har jobbet med telefonsupport, utvikling av webtjenester (CGI i Perl) for intern bruk, installasjon, reperasjon og feilsøking av maskiner på lab og hos kunder. Jobbet to uker på det europeiske hovedkontoret i Reading, UK.
(Oslo)
1998 Norwegian Aviation College
Jobbet som datakonsulent ved siden av førstegangstjenesten. Ryddet opp i datasystemer og laget system for tjenestebeskrivelse for lærerene.
(Bardufoss)
1997 - 1998 Skjold Garnison
Var skriver i staben i et geværkompani. Programerte Excel og Word.
(Øverbygd)
1996 - 1997 Det Norske Møbelsenter AS
Jobbet i kasse og hageavdelingen ved siden av skole og i sommerferien.
(Larvik)
1995 - 1996 NSB Biltrafikk Vestfold
Malte og pusset opp verkstedbygningen utvendig.
(Tønsberg)

Utdanning

1998 - 2004 Universitetet i Oslo
Oppnådd grad: Cand.Scient. i Informatikk.
Hovedfagsoppgave: Skrev oppgave kommunikasjonssystemer for Norsk Regnesentral. Oppgavens tittel var ‹‹Konfigurering og evaluering av et "low-budget" videoredigeringssystem for distribuert sanntidsvideo››
Beståtte kurs: IN105 (Grunnkurs programmering), IN115 (Algoritmer og datastrukturer), IN147 (Maskin- og programvare), IN104 (Naturvitenskapelig programmeringslaboratorium), IN166 (Informasjonsteknologi og samfunn), IN106 (Introduksjon til Signal og billedbehandling), IN114 (Dataorientert systemutvikling og relasjonsdatabaser), IN229 (Simulering og visualisering), IN270 (Datakommunikasjon), IN212 (Databaseteori), IN217 (Programspesifikasjon og -verifikasjon), IN211 (Programmeringsspråk), IN228 (Teknisk programvare II), INF242 (Operativsystemer), IN-ODP (Åpen distribuert prosessering), INF-SERV (Media tjener og distribusjonssystemer), INF-PRI (Protokoller og ruting i Internett), INF-MKT (Multimedia - koding og transmisjon), MA100 (Grunnkurs matematikk), MA114 (Elementær Lineær algebra og flervariabel analyse), MA108 (Endelig matematikk), ST001 (Allmenn statistikk), A101 (Grunnkurs i astronomi)
Annet: Vant iPaq med ekstrautstyr i INF242 konkurransen
(Oslo)
1994 - 1997 Tønsberg Maritime Videregående Skole
Tok IT og matematikk som studieretningsfag.
(Tønsberg)
1985 - 1994 Grunnskole
Gikk på Byskolen, Haukerød skole og Bugården ungdomskole.
(Sandefjord)

Verv

2004 Ridder av den Lille Bjørns orden på Bjørneballet 2004
Ble tildelt høyeste mulige utmerkelse for aktiv student i Realistforeningen (RF) ved Universitetet i Oslo.
(Oslo)
2003 -> Medlem av RFs Regi fra høst 2003.
Regi har ansvar for teknisk utstyr i RF og driver utleie til andre foreninger. Har jobbet med oppsett av lysshow til konserter og superdisco samt filming.
(Oslo)
2003 Pengeansvarlig i hovedbaren på Øyafestivalen sommer 2003.
Hadde ansvaret for å minimalisere svinn i hovedbaren. Oppgaven ble løst gjennom opplæring og oppfølging av barpersonale, samt rutiner ved innsamling av penger.
(Oslo)
2002 - 2003 Medlem av RFs Desisjonsutvalg høst 2002 til og med vår 2003.
Desisjonsutvalget er kontrollutvalget til RF. Desisjonsutvalgets oppgave er å passe på at alle styrer og utvalg følger lovene som er bestemt av generalforsamlingen.
(Oslo)
2002 (Vår) Leder av RFs Økonomiutvalg (ØU) vårsemesteret 2002.
Var leder av ØU og medlem av Hovedstyret. Drev med opplæring av nye regnskapsførere samt langsiktig planlegging av foreningens økonomi. RF har en årlig omsetning på rundt en million kroner.
(Oslo)
2000 - 2001 Medlem av RFs Økonomiutvalg høst 2000 til og med høst 2001.
Var med å reformere Realistforeningens Økonomisystem. ØU er ansvarlig for RFs totale økonomi, godkjenner alle budsjetter og fører alle regnskap.
(Oslo)
2000 (Vår) Hovedkasserer i RF vårsemester 2000.
Regnskapsfører for og medlem av, Hovedstyret. Drev med langsiktig planlegging, budsjetter og føring av regnskap. Regnskapet er godkjent.
(Oslo)
1999 (Høst) Festforfører i RF høstsemester 1999.
Regnskapsfører for og medlem av, Arrangementstyret. Drev med planlegging av fester, budsjetter og føring av regnskap. Regnskapet er godkjent.
(Oslo)
1998 - 1999 Barmedarbeider i RFs kjellerstyre.
Hjalp til med servering av øl som intern i RF.
(Oslo)

Interesser

Musikk, film, programvareutvikling, ny programvare, uteliv, venner, kjæreste og gåturer i skog og mark.

Språk/Programvare

Morsmål Norsk
God kjennskap Engelsk
Noe kjennskap Tysk
Programvare
  • Har jobbet profesjonelt med installasjon og feilsøking av UNIX-systemer inkludert Linux og IRIX. Har også kjennskap til Microsoft Windows 3.x/95/98/Me/NT/2000/XP og MS-DOS.
  • Bruker Internettverktøy som browsere (Mozilla/Netscape), ftp-klienter, IRC, telnet, Secure Shell, fildeling og e-mail daglig
  • Erfaring med programmering i: C, C++, Java, Simula, Delphi, Pascal, BASIC, ML, Prolog, Perl, Python og Assembler (Intel 386, MIPS og 6502).
  • Har drevet med utvikling av grafiske programmer for Linux ved hjelp av Gnome-bibliotekene.
  • Programmer jeg har laget: Gloser97 for Windows, Gnome UPS Monitor for Linux/UNIX. Har også laget andre programmer som ikke ligger åpne på nettet.

Kort om meg

Har hatt IT som hobby i 11 år. Begynte med C64 og bruker nå Intel-plattformen. Begynte med programmering på C64 og fortsatte på PC med Pascal, Assembler, Delphi, C, C++ og nå også Java, Perl og Python.

Jobbet med datamaskiner i millitæret på kompanikontoret til geværkompani B / Infanteribataljon 2 på Skjold. Effektiviserte datasystemene der. Nestkommanderende i kompaniet ansatte meg som datakonsulent for flyskolen på Bardufoss når han sluttet på Skjold. Fikset noen datamaskiner og installerte programvare der. Laget et system for tjenesteuttalelser for lærerene etter endt førstegangstjeneste .

Begynte å studere informatikk på Universitetet i Oslo etter militæret. Studiestart ble utsatt ett år for å fullføre førstegangstjenesten. Har bred laveregrad i informatikk slik at valgmulighetene til hovedfag var databehandling, matematisk modellering og kommunikasjonssystemer. Valget falt på kommunikasjonssystemer.

Er i fritiden aktiv i Realistforeningen. Har vært intern der siden studiestart. Jobber også deltid for SGI. Den siste tiden har mye av fritiden til å lage film og DVD i forbindelse med Realistforeningen. Den første har et opplag på 100 DVDer, den siste filmen er fremdeles under produksjon.