Forskningsdesign

9/7/99


Click here to start


Table of Contents

Forskningsdesign

Informatikk og Informasjonssystemer (1)

Informatikk og Informasjonssystemer (2)

Informatikk og Informasjonssystemer (3)

Forskningsdesign (1)

Forskningsdesign (2)

Forskningsdesign (3)

Forskningsdesign (4)

Vitenskapssyn - ulike tilnærminger (1)

Vitenskapssyn - ulike tilnærminger (2)

Teori & Empiri

Metoder i IS relatert forskning

Eksperimenter

Survey

Reviews & Aksjonsforskning

Case studier

Informatikk - et spesielt fagfelt (?)

Datainnsamlingsmetoder oversikt

Metodetriangulering

Kvalitative metoder - fordeler og ulemper (1)

Kvalitative metoder - fordeler og ulemper (2)

Observasjon og intervjuer (1)

Observasjon og intervjuer (2)

Observasjon og intervjuer (3)

Observasjon og intervjuer (4)

Observasjon og intervjuer (5)

Eksempel: Case studie av IT-strategi prosessene ved NTNU (1)

Eksempel: Forskningsdesign (2)

Eksempel: Datainnsamling (3)

Resultater

Author: Knut-H. Rolland

Email: knutr@ifi.uio.no

Home Page: www.ifi.uio.no/~knutr

Other information:
Forskningsdesign IN166 - høsten '99

Download presentation source