Ifis hjemmeside, Studieadministrasjonen

IN212: Databaseteori, 3 vekttall
Våren 2001


Viktige meldinger

Forelesninger

Pensum

Merk at kompendium 64 er pensum i sin helhet. Rettelser til kompendium 64 ligger her.

Obligatoriske oppgaver:

Det blir to innleveringer av obligatoriske oppgaver:
  1. Den første har innleveringsfrist mandag 26. mars kl. 10.00
    Oppgaveteksten ligger på filen ~in212/oblig1.pdf
    Den henviser til filen ~in212/eksamen1999.pdf
  2. Den andre har innleveringsfrist mandag 30. april kl. 10.00
    Oppgaveteksten for Oblig_2 ligger her
    Den henviser til filen ~in212/eksamen2000.pdf

Ukeoppgaver

Løsningsforslag til ukeoppgavene ligger her: løsningsforslag

Oppgaver som gjennomgås på kollokviegruppene:
Uke 5, Uke 6, Uke 7, Uke 8, Uke 9, Uke 10, Uke 11, Uke 12, Uke 13, Uke 14, Uke 17, Uke 18, Uke 19, Uke 20

Grupper og gruppelærere

Eksamen og eksamensoppgaver

Gamle meldinger

Annet

Denne siden ble sist endret 23. mai 2001