INF1060: Frequently Asked Questions / Ofte Spurte Spørsmål:


Hvem er administrator i kurset?

Vinay Setty, vinay (at) ifi.uio.no , er administrator i kurset! Kontakt han angående spørsmål om obliger, hjemmeeksamener, sensur, godkjentlister, etc. - altså administrative ting.

Hva skal til for å få obligen godkjent?

Man skal helst ha fått alt til å virke som beskrevet i oppgaveteksten. Hvis dette av en eller annen grunn ikke er mulig, vurderes hvert enkelt tilfelle av gruppelærer, men man skal i allefall ha gjort et hederlig forsøk på HELE oppgaven. Det holder for eksempel ikke å levere bare en del av oppgaven.

Kan jeg levere hjemmeksamen selv om jeg ikke har godkjent obligen?

TJA, obligen bør være godkjent før levering av hjemmeeksamen, men vi er veldig mange så vi må vurdere dette.
Uansett, ta høyde for at man trenger god tid for å rette oppgaven!

Jeg har vært syk, får jeg utsettelse på innleveringen (oblig eller hjemmeeksamen)?

Hvis du har vært syk, ta kontakt med studieadministrasjonen og administrator i kurset (se over). Hvis du har SYKEMELDING, ordner dette seg på et vis (hvordan er litt avhengig av hva slags innlevering det er), men du må ha sykemelding.

Hvis du IKKE har sykemelding, er fristen for innleveringer HARD - dvs. at utsettelser ikke gis:


Jeg har godkjent den obligatoriske oppgaven fra et tidligere semester, gjelder den enda?

Det gjør den, men det er ikke noe automatikk i systemet, så for å få det inn i systemet at du har obligen godkjent må du sende en mail til administrator i kurset (se over).

Kan jeg gjøre obligen og hjemmeeksamen på en annen platform enn Linux (som for eksempel Windows, BSD eller Solaris)?

TJA, du kan det, men ettersom sensorene sitter på IFI sine Linux-maskiner er det din egen oppgave og passe på at programmet du lager kompilerer og kjører der også.

Hvor og når finner jeg kandidatnummeret mitt for levering av hjemmeeksamen?

Kandidatnummere blir generert av studieadministrasjonen (en KORT tid før første hjemmeeksamen), og du kan etter det finne de i StudentWeb.

Kan jeg bruke kode fra eksterne kilder i hjemmeeksamen?

NEI, det kan du ikke. All koden som leveres på en hjemmeeksamen skal være skrevet av dere selv. Lån/kjøp av kode sees på som et brudd på UiO sine eksamensregler, og vil bli slått meget hardt ned på!

Når kommer resultatene på eksamen / innleveringene?

Vi jobber så fort vi kan med å få resultatene ferdige, men IKKE forvent resultatene før fristen på tre uker etter innlevering.

Kan jeg fortsette i kurset hvis jeg har strøket på hjemmeeksamen?

I følge http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1060/ MÅ du bestå den obligatoriske oppgaven for å kunne gå opp til eksamen. Det vil si at du kan stryke på hjemmeeksamen. Men, husk at alle karakterene vektes inn, så en dårlig enkeltkarakter påvirker endelig karakter i kurset.

Jeg har tatt deleksamen (hjemmeeksamen) før, må jeg ta de på nytt?

JA, hjemmeeksamen MÅ være tatt samme semesteret som du tar skriftlig eksamen.

Kan vi bruke hjelpemidler på den skriftelige avsluttende eksamen?

NEI, det er ingen hjelpemidler på skriftelig eksamen i INF1060.

Det skjedde noe feil med innleveringen - kan jeg sende inn på nytt?

Tja,... som nevnt i Innlevering av hjemmeeksamen i INF1060 er dere selv ansvarlig for å levere riktig fil innen tidsfristen. Dobbelt sjekk dette med en gang - dere skulle få en kopi av filen dere har levert i retur! Hvis den er feil, last opp en ny korrekt fil. Men pass på å gjøre slikt før fristen. (Hvis ikke sensor kan lese filen, får dere automatisk 0 poeng.)