Ingen hjelpemidler (untatt kalkulator) er tillatt til avsluttende eksamen