print logo

Avsluttende prosjekt i INF1100

Vi har utviklet et sett oppgaver som danner et avsluttende prosjekt i INF1100. Oppgavene repeterer de viktigste temaene fra INF1100 bringer dem sammen i en problemstilling. Matematikken og programmeringen i prosjektet er svært relevant for senere kurs, spesielt FYS-MEK1100 og INF1010 som de fleste vil ta i andre semester. Når man jobber seg gjennom disse oppgavene, vil man få en meget god kontroll på forståelsen av programmeringen i INF1100 og for hvordan programmering kan brukes til å løse matematiske problemer. Videre vil oppgavene gi trening i å håndtere programmer som er mye lengre enn ukeoppgavene.

Enkelte av oppgavene i dette prosjektet vil i litt forenklet form dukke opp på årets eksamen i INF1100.

Kort om innholdet

Prosjektet har som mål å løse en ordinær differensiallikning som har svært mange viktige anvendelser senere i studiene og i industri og forskning. Ordinære differensiallikninger står sentralt på eksamen i både MAT-INF1100 og INF1100 og gjør derfor prosjektet spesielt relevant.

Publisert Sat, 21 Dec 2013 22:54:27 +0100