print logo

Eksamensoppgaver 2007-2013

NB: Alle slutteksamener 2007-2012 har innslag av det som da var det avsluttende prosjektet, bestående av oppgavene E.45 (oscillator_v1.py, side 729), E.46 (wavelength.py, side 730), E.47 (oscillator.py, side 731), E.48 (functions.py, side 734) og E.49 (oscillator_test.py, side 735). Det er spesieltE.45 som er sentral på slutteksamen. Fra 2013 er det et nytt avsluttende prosjekt som er relevant for slutteksamen.

(NB: Det var ingen midtveiseksamen høsten 2009.)

Publisert Sat, 21 Dec 2013 22:54:27 +0100