print logo

Undervisningsmateriale og pensumliste INF1100

Undervisningsmateriale INF1100 H13

Læringsmålet for INF1100 er god forståelse av ukeoppgavene og oppgavene fra plenumsøvelser. Eksamen vil teste denne forståelsen.

Oppgavene, og stoffet som bygger opp under oppgavene, er hentet fra læreboken A Primer on Scientific Proramming with Python, Third Edition av Hans Petter Langtangen. Merk at kapitler og oppgaver er forskjellig nummerert i de ulike utgavene av boken. Vi har laget en oversettelse mellom oppgavenumre i andre og tredje utgave. Førsteutgaven anbefales ikke brukt.

Læreboken er utsolgt fra forlaget sommeren 2013 og vil ikke ankomme bokhandelen før mot slutten av august. Vi har laget en PDF av de to første kapitlene som kan lastes ned.

I tillegg til læreboken er det utarbeidet et sett med foiler som brukes i forelesningene. Foilene gir en oversikt over de viktigste delene av stoffet. Teksten i boken tar sikte på å forklare dette stoffet i detalj, som sammen med aktiv oppgaveløsning skal resultere i forståelse for og mestring av programmering.

Alle eksempelfiler referert til i læreboken kan lastes ned.

Eksamen

Eksamen består av to deler, en midttermineksamen i uke 41 og en avsluttende eksamen i desember. Maksimal score er tilsammen 100 poeng, 25 poeng på midttermineksamen og 75 poeng på avsluttende eksamen. Poenggrensene for de forskjellige karakterene varier noe fra år til år ut fra hvordan eksamen slår ut, men gjennomsnittstall fra det fire siste årene er A: 93, B: 81, C: 62, D: 50, E: 40.

Pensumliste INF1100 H13

Pensumlisten vil bli veldig lik den for H12, men enkelte obligatoriske oppgaver er byttet ut og oppgavene fra "live" programmeringen er noe annerledes. Regn derfor med litt endrede oppgaver i pensumlisten for 2013.

Pensumliste til midttermineksamen i INF1100 13/10 2013

 • Kapittel 1-5 og Appendiks A i boken, unntatt kap. 5.7.3-5.7.5

 • På eksamen vil man få oppgaver som ligger tett opptil fra tidligere midttermineksamener og et utvalg oppgaver fra ukeinnleveringer og plenumsøvelser:
  Nr. i 3.utg.FilnavnNr. i 2.utg.
  1.4length_conversion.py1.4
  1.11kick.py1.11
  1.12egg.py1.13
  2.1f2c_table_while.py2.1
  2.2f2c_approx_table.py2.2
  2.6ball_table1.py2.6
  2.7ball_table2.py2.7
  2.12sum_while.py2.12
  2.16index_nested_list.py2.19
  2.19ball_table3.py2.22
  2.24compare_float.py2.28
  3.3roots_quadratic.py3.2
  3.9area_triangle.py3.3
  3.14Gaussian2.py3.8
  3.23maxmin_list.py3.18
  3.24Heaviside.py3.19
  4.2f2c_cml.py4.7
  4.7ball_cml.py4.7
  4.8ball_cml_qa.py4.8
  4.9ball_cml_errorcheck.py4.9
  5.2fill_arrays_loop.py5.2
  5.3fill_arrays_vectorized.py5.3
  5.7slicing.py5.6
  5.9plot_ball1.py5.8
  5.10plot_ball2.py5.9
  5.12f2c_shortcut_plot.py5.11
  5.13plot_trajectory.py5.12
  5.17plot_wavepacket.py5.15
  5.21plot_Taylor_sin.py5.20
  5.22plot_wavepacket_movie.py5.21
  5.28animate_Taylor_series.py5.27
  A.10growth1_index_ip1.pyA.10
  A.18sin_Taylor_series_diffeq.pyA.16
  I tillegg vil det komme oppgaver der man skal simulere små programbiter for hånd. Tidligere eksamensoppgaver er relevante.

Midtterminkeksamen teller 25% av sluttkarakteren i kurset. Vi anbefaler at man går gjennom alle oppgavene listet over og kontrollerer at man forstår hver oppgave og løsningen. For forståelsen kan det være helt avgjørende at man studerer teksten i læreboken.

Pensumliste til avsluttende eksamen i INF1100 2013

Pensum består av

 • Kapittel 1-9, Appendiks A og E i boken, unntatt kap. 5.7.3-5.7.5, 6.5.3, 6.6, 7.5, 7.6, 8.7, 9.4, 9.5.

 • På eksamen vil man få oppgaver som ligger tett opptil et utvalg oppgaver fra ukeinnleveringer og plenumsøvelser samt gamle eksamensoppgaver:
  1.11 kick.py
  2.2 f2c_approx_table.py
  2.16 index_nested_list.py
  3.9 area_triangle.py
  3.15 egg_func.py
  3.24 Heaviside.py
  4.2 f2c_cml.py
  4.3 f2c_cml_exc.py
  4.7 ball_cml.py
  4.9 ball_cml_errorcheck.py
  5.6 simulate_vector_computing.py
  5.12 f2c_shortcut_plot.py
  5.22 plot_wavepacket_movie.py
  5.28 animate_Taylor_series.py
  A.5 growth_years_efficient.py
  A.7 fortune_and_inflation1.py
  A.13 Newton2.py
  A.18 sin_Taylor_series_diffeq.py
  A.19 cos_Taylor_series_diffeq.py
  6.1 read_2columns.py
  6.2 read_density_data.py
  6.4 fit_density_data.py
  6.7 position2velocity.py
  6.10 density_improved.py
  6.14 humans.py
  6.15 area_triangle_dict.py
  6.16 poly_repr.py
  6.17 poly_diff.py
  7.2 Account2.py
  7.3 geometric_shapes.py
  7.6 Quadratic.py
  7.13 Central.py
  7.31 Polynomial_sub.py
  7.34 Polynomial_dict1.py
  8.1 flip_coin.py
  8.2 compute_prob.py
  8.4 4balls_from10.py
  8.6 one6_ndice.py
  8.8 sum9_4dice.py
  8.9 sum_s_ndice_fair.py
  8.14 draw_balls.py
  9.2 Cubic_Poly4.py
  9.4 Polynomial_hier.py
  9.14 MCint_class.py
  E.3 tank_ODE.py
  E.19 tank_ODE_3methods.py
  E.20 radioactive_decay2.py
  E.21 RungeKutta2_func.py
  E.22 RungeKutta2.py
  E.23 Heun.py
  E.26 MidpointIter_func.py
  E.27 MidpointIter_class.py
  E.45 oscillator_v1.py
  Prosjekt smittemodellering

Publisert Sat, 21 Dec 2013 22:54:27 +0100