print logo

Undervisningsplan (INF1100 - H13)

Dette er en tentativ undervisningsplan. Temaene vil ligge fast hver uke, men oppgavene kan bli endret.

Løsning på oppgaver gjennomgått i plenum legges ut på nettet etter timen (send mail til hpl at ifi.uio.no hvis dette ikke er gjort).

Merk at det er obligatorisk oppmøte på gruppetimene de tre første ukene!

Dato Undervises av Tema Kommentarer
19.08.2013 21.08.2013 Hans Petter Langtangen Kapittel 1 Foiler: Informasjon om kurset, hvordan skrive Python-programmer, programmering av enkle formler, formatering av tall og strenger. Oppgaver: 1.1, 1.2, 1.3. Anbefalte tilleggsoppgaver: 1.6, 1.8, 1.9.
26.08.2013 28.08.2013 Hans Petter Langtangen Kapittel 2 Foiler: programmering med løkker og lister. Dette er en svært sentral uke! Oppgaver: 1.4, 1.12, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 1.14, 1.15, 1.16. Anbefalte oppgaver: 1.17, 2.14, 2.17.
02.09.2013 04.09.2013 Benjamin Kehlet og Hans Petter Langtangen Kapittel 3 Foiler: programmering med funksjoner og if-tester. Oppgaver: 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.6 (igjen), 3.12, 3.15, 3.23. Anbefalte oppgaver: 3.1, 3.29, 3.30, 3.13.
09.09.2013 11.09.2013 Benjamin Kehlet Kapittel 4 Foiler: lese input fra keyboard og kommandolinjen, feilhåndtering via exceptions, hvordan lage egne moduler. Oppgaver: 2.22, 2.23, 2.24, 2.21, 2.27, 4.1, 4.2.
16.09.2013 18.09.2013 Hans Petter Langtangen Kapittel 5 Foiler: vektorer, vektoraritmetikk, kurveplotting. Oppgaver: 4.3, 4.4, 4.5, 4.12, 4.13, 4.14, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 4.21. Anbefalte oppgaver: 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 5.20, 5.29, 5.30, 5.34, 5.35.
23.09.2013 25.09.2013 Hans Petter Langtangen Appendiks A Foiler: følger og differenslikninger. Oppgaver: 5.18, 5.28, A.1, A.2, A.3, A.10. Anbefalte oppgaver: A.8, A.9, A.12.
30.09.2013 02.10.2013 Benjamin Kehlet Kapittel 6 Foiler: Lesing og skriving av filer, strenger, dictionaries. Oppgaver: A.18, 6.1, 6.2, 6.4, A.13. Anbefalte oppgaver: 6.12, 6.13, 6.21.
07.10.2013 19.10.2013 Ingen undervisning pga. midttermineksamen.
14.10.2013 16.10.2013 Benjamin Kehlet og Hans Petter Langtangen Kapittel 7 Foiler: Klasser. Oppgaver: 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 7.1, 7.2 (dekket forrige forelesning), 7.7. Anbefalte oppgaver: 7.5.
21.10.2013 23.10.2013 Hans Petter Langtangen Kapittel 7, Appendiks E Foiler: Differensiallikninger. Mer om klasser. Oppgaver: 6.26, 7.10, 7.11, 7.12, E.1. Anbefalte oppgaver: 7.5, 7.16, 7.15, 7.16, E.11, 7.35, 7.32.
28.10.2011 30.11.2011 Hans Petter Langtangen Kapittel 8 Foiler: Random-tall, sannsynlighetsregning via Monte Carlo. Oppgaver: E.26, E.27, 8.1, 7.31. Anbefalte oppgaver: 8.18, 8.15, 8.22.
04.11.2011 06.11.2011 Benjamin Kehlet Kapittel 9, Appendiks E Foiler: Objekt-orientert programmering. Oppgaver: 8.4, 8.5, 8.17, 8.14, 9.1, 9.3, 9.4, 9.6. Anbefalte oppgaver: 9.8, 9.9, 9.10.
11.11.2011 13.11.2011 Hans Petter Langtangen Appendiks E, kapittel 9 Foiler: Systemer av differensiallikninger. Objekt-orientert programmering av metoder for differensiallikninger. Litt om prosjektet. Oppgaver: 9.14, E.2, E.14, E.20, E.23, E.45. Anbefalte oppgaver: 9.15, 9.18, E.16.
18.11.2011 Hans Petter Langtangen Info om og hjelp til prosjektet (som er frivillig, men sterkt anbefalt!). Oppgave E.45 som var prosjekt før og som dukker opp på alle eksamener. Send mail om stoff eller oppgaver dere vil skal bli snakket om! Dette er siste planlagte forelesning med mindre vi avtaler en ekstra undervisningstime tett oppunder eksamen.

Publisert Sat, 21 Dec 2013 22:54:27 +0100