INF3190-gruppelærernes linker

Her vil gruppelærerne i INF3190 legge inn linker de synes er interessante og relevante for kurset.


Ad. obliger:


Dokumentasjon


Programvare


Kveldskos og festligheter


Sist oppdatert 02.02.2005.