Informasjon om kursopplegget

INF3190 og INF4190 vil også høsten 2006 bli gitt som selvstudium.

Dette innebærer følgende:

Spørsmål om kursopplegget mv. kan rettes til kursansvarlige, Carsten Griwodz
eller Kjell Åge Bringsrud på epost: mailto: griff@ifi.uio.no eller mailto: kjellb@ifi.uio.no.

Sist oppdatert Thursday, 24-Aug-2006 08:38:20 CEST.