Video-opptak av forelesningene i INF3190 våren 2004

Her legges det ut referanser til video-opptak av hver forelesning så fort det lar seg gjøre.

Vi anbefaler følgende avspillere for disse opptakene:

For Mac og Windows maskiner: QuickTime ver.6;

For UNIX og Linux: mplayer.
Alle versjoner av mplayer støtter HTTP-streaming, dvs. streaming av filene over http fra katalogen her. Nye versjoner og gamle som er kompilert med biblioteket fra live.com kan bruke rtsp-URLer som gitt i nedenstående tabellen.

Bruksanvisning:
Videoene kan akksesseres via streaming til avspiller eller lastes ned som filer.

Nedlastning som filer:
Videofiler kan lastes ned her.

Streaming til avspiller:
Man starter avspillingen ved å kopiere/skrive rtsp-adressen til den forelesningen som man ønsker å se på
inn i avspilleren. I QuickTime gjøres dette ved å klikke på File-menyen og deretter på "Open URL in New Player".
"rtsp" står for: "Real Time Sreaming Protocol", og angir en adresse og IKKE en klikkbar link.
Videoene foreligger i to versjoner; et eksempel på dette, kan være som følger:

rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_210104_high.mp4
som er en variant som trenger en overføringskapasitet på ca. 800Kb/s, eller

rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_210104_low.mp4
som er en variant som trenger en overføringskapasitet på ca. 320Kb/s.

De fire siste sifferne er datoene for de ulike forelesningene.

Følgende opptak er tilgjengelig:

Tema: Onsdag Torsdag
Introduksjon
Kap.1: Innledning
rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_210104_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_210104_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_220104_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_220104_low.mp4
Resten av
Kap.1: innledning
rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_280104_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_280104_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_290104_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_290104_low.mp4
Kap.2: Det fysiske laget rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_040204_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_040204_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_050204_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_050204_low.mp4
Kap.3: Data Link Laget rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_110204_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_110204_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_120204_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_120204_low.mp4
Resten av Kap.3.
Start på Kap.4; ALOHA, CSMA/CD. Socketprogr.
rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_180204_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_180204_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_190204_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_190204_low.mp4
Mer om MAC-laget;
kollisjonsfrie protokoller,
Bluetooth
rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_250204_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_250204_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_260204_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_260204_low.mp4
Kap.5: Svitsjing og ruting rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_030304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_030304_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_040304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_040304_low.mp4
Kap.5: Internet rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_100304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_100304_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_110304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_110304_low.mp4
Resten av Kap.5
Kap.6; Transportlaget del 1
rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_170304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_170304_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_180304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_180304_low.mp4
Kap.6: Transportlaget del 2 og 3 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_240304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_240304_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_250304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_250304_low.mp4
Kap 5 og 6: Metnings-kontroll rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_310304_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_310304_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_010404_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_010404_low.mp4
Resten om metnings-kontroll rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_140404_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_140404_low.mp4 No lecture
Tjenestekvalitet
Trådløse nett
rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_210404_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_210404_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_220404_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_220404_low.mp4
Kap.7: DNS, E-mail, WWW, Multimedia rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_280404_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_280404_low.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_290404_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_290404_low.mp4
Resten av Kap.7: Multimedia rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_050504_high.mp4 rtsp://lillestroem.uio.no/ifi/inf3190/datacom_050504_low.mp4


Sist oppdatert 08.09.2005