Navn: Ingrid Chieh Yu
Stilling: Stipendiat
Gruppe: Presis modellering og analyse
Adresse: Institutt for informatikk
Universitetet i Oslo
Postboks 1080 Blindern
N-0316 Oslo
Kontor: 31143, Forskningsparken
Telefon: +47 22 84 00 62
E-mail: ingridcy@ifi.uio.no
 
Last modified 18/10 2004.