pil pil pil pil
Ole Pedersen
(1774-1849)
Milla Nielsdatter
(1800-1878)
Johan Eilert Einersen
(1822-1902)
Helene Kirstine Olsen
(1830-1924)
Ole Tobias Olsen
(1830-1924)
Christine Bernhardine Dahl
(1855-1910)

Ørjan Mikael Olsen
(1885-1972)

 

Familiekoblinger

Ørjan Mikael Olsen

  • Født: 5 sep 1885, Hattfjelldal, Nordland 1 2
  • Død: 11 jul 1972, Alicante, Spania 86 år gammel 3
  • Begravet: 26 jul 1972, Vestre Gravlund, Oslo 3

  Biografi

Ørjan Olsen - et barn av sin samtid
Ørjan Olsen (f. 1885, d. 1972) er trolig den mest berømte hattfjelldaling ned gjennom tidene. Han ble fødd i Hattfjelldal, var sønn av Ole Tobias Olsen, og levde sine ungdomsår her i kommunen. Familien flyttet fra bygda i 1905. Prestesønnen ble, i voksen alder, en betydelig vitenskapsmann som har skrevet en lang rekke bøker om ulike emner. Han ble cand. real 1911 i fagene zoologi, botanikk, kjemi, geologi og geografi. Han var språkmektig, og behersket tysk, engelsk, fransk, russisk og spansk. Han deltok i en rekke forskningsekspedisjoner til bl.a. Sør-Afrika, Sibir, Polynesia og New Zealand.
Ekspedisjonen til Sibir ble gjennomført i 1914. Sammen med han var tre andre nordmenn og en russer. Mest oppsikt vakte studiene av et for utenomverden ukjent folk - todsjin - sojoterne.
Ekspedisjonen i Sibir ble avbrutt på grunn av verdenskrigen, men Ørjan Olsen dro tilbake til
Russland både i 1916 og 1917 for å drive forretning og som kurer for norske interesser. Han var i St. Petersburg under begge revolusjonene i 1917, og dro som kurer til Japan i 1920, for å oppsøke lederen for de hvite i Øst-Sibir. Før han nådde fram, var borgerkrigen over.
I åra 1926 - 28 dro han på en vitenskapsreise til Polynesia og New Zealand, hvor han gjorde et enormt innsamlingsarbeide. Han fant mange likheter mellom befolkningene der og folkegruppene i Sibir, men også med indianerstammer i Sør-Amerika. I bøker, skrifter og foredrag belyste han teoriene om innvandring og om Påskeøyas hemmeligheter, og var i så måte en forløper for Thor Heyerdahl.
Da krigen brøt ut i 1940, tok han seg gjennom Sverige og Finland til Petsamo, derfra til USA, der han oppholdt seg i mange år. På 1950- tallet flyttet han tilbake til Europa og bosatte seg i Spania. Minst annenhver sommer var han i Norge, hvor han deltok i samfunnsdebatten, gjennom bl. a. avisinnlegg. Han døde i Alicante 1972, og ble gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Ørjan Olsen var, som så mange andre forskere i første halvdel av 1900-tallet, et barn av sin tid. Hans holdninger til småkårsfolk og minoriteter kan i beste fall karakteriseres som paternalistiske, for samene sitt vedkommende beint fram rasistiske. Og jo eldre han ble, desto mer reaksjonær ble han. Leseren vil fort oppdage at språket (sproget) han benytter er temmelig gammelmodig og arkaisk, men dette var i sin tur en konsekvens av hans gjennomførte konservatisme.
Presten og familien hans hørte nok til de mest velstående i kommunen, men også de måtte arbeide hardt for å sikre det daglige brød. Og presteboligen var like kald og trekkfull som husa rundt om i grendene. 4

  Nekrolog:

Småfuglers talsmann dr. Ørjan Olsen død

Fra Alicante, Spania, komme budskapet om at en av vårt lands mest bereiste forskere, dr. philos. Ørjan Olsen, er død, nær 87 år gammel. Dermed har de norske småfugler, og da først og fremst trekkfuglene, mistet sin drabelige forkjemper og helhjertede talsmann.I artikler i dags- og fagpresse, ikke minst i Aftenposten og ved henvendelser til myndighetene om å foreta seg noe før det var for sent, kjempet han for at massemyrderiene i middelhavslandene av våre norske trekkfugler måtte bringes til opphør.- Det er så meget mer forargelig som det er v å r fugl de forgriper seg på! uttalte han og henviste til at i Amerika finnes en høyesterettsdom på at trekfuglene hører hjemme der hvor den er klekket. Befolkningen i sydstatene drev nemlig den samme trafikk som middelhavsfolkene, med det resultat at trekkfuglene kom nordover igjen i stadig færre antall. Og han kom med dokumenterte eksempler fra vårt land fra områder han kjente, hvor fuglesangen vare i hans tid var forstummet. Fuglene forsvinner, både inne i landet og ute ved kysten.
Allerede som liten gutt kom Ørjan Olsen i den mest intime kontakt med naturen og dyrelivet. Han var ført i Hattfjelldal som sønn av den berømte nordlandprest Ole Tobias Olsen - "Nordlandsbanens far." Ennå før han hadde tatt artium fikk han et stipendium for å besøke så å si hele verden som fugleforsker. Han sa selv at det eneste sted han var mindre godt kjent, var i den aller sydligste del av Syd-Amerika.
Dr. Ørjan Olsen utga en lang rekke videnskapelige verker, og det var han som efter A. Colletts død utga verket "Norges Fugle" i 1921, tre bind med et samlet sidetall på ca. 1600.
Naturlig nok førte hans mange oppdagelsesreiser til mange bøker fra hans hånd. Vi kan nevne "Et primitivt folk", "Til Jeniseis kilder", "I Sydhavsparadiset", etc., og i 1928-31 verket "De store oppdagelsesreiser" i seks bind. Dette verket var det hans mening å supplere, så det ialt ville bli på åtte bind, bl. a. for å kunne yde de føste norske oppdageres ferder større rettferdighet. For selv om dr. Ørjan Olsen var bosatt i USA i mange år og var amerikansk statsborger, var han nordmann god som noen.
Å gi et fullstendig bilde av den store personlighet dr. Ørjan Olsen, som nå er gått bort, tillater ikke plassen. Vi vil imodlertid i en omtale av denne ildsjel av en talsmann for dem som ikke selv kan føre sin sak, tilslutt bringe et lite sitat fra hans artikkel "Stand utryddelsen av småfuglene - Massemyrderiet sudpå må opphøre", i Aftenpostens aftennummer 2. februar 1945: "... Det er imidlertid på høy tid at landets myndigheter nu tar affære, om skaden ikke skal bli helt uopprettelig. Den katastrofale utryddelse av Norges nyttige småfugler er et faktum, som overhodet ikke lar seg bestride, og ytterligere funderinger angående dette er bare bortkastet tid ..." Der har han efterlatt oss et testamente.

  Begravelsesnotater:

Grav 62 - 06 - 005

  Hendelser i hans liv:

• Bosted / Place of living: Majorstuveien 28, 3. etg, 1 feb 1915, Oslo. 2

• Forfatter: Til Jeniseis kilder : den norske Sibirie-ekspeditions reise 1914, 1915, Oslo. 5 Cappelen

• Forfatter: Et primitivt folk : de mongolske ren-nomader, 1915, Oslo. 5 Cappelen

• Bosted / Place of living: Oscarsgt 78, 3. etg, 1 feb 1916, Oslo. 6

• Yrke / Occupation: Stipendiat, 1916, Oslo. 2

• Forfatter: The iron ore deposits at Dunderland and Urfjeldmo, belonging to the late Rev. O.T. Olsen, 1925, Oslo. 5 According to reports by prof. Vogt, Hasselbom, Münster, Snelus, and others

• Forfatter: De store opdagelser, 1929-1931, Oslo. 5 Nasjonalforlaget

• Forfatter: I Sydhavs-paradiset, 1930, Oslo. 5 Aschehoug

• Forfatter: Eventyrlandet : Fra en reise i New Zealand, 1931, Oslo. 5 Aschehoug

• Forfatter: La conquête de la terre : histoire des découvertes et des explorations depuis les origines jusqu'a nos jours, 1933-1937, Paris, France. 5 Payot


Kilder


1 <i>Folketellingen 1900</i>.

2 <i>Folketellingen i Oslo</i>, 1916, Oscarsgt 78.

3 <i>Aftenposten</i>, 21 juli 1972, s 11.

4 <i>Far etter fedrane. Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal</i> (Vefsn Museum), Leif Elsvatn: Ørjan Olsen - et barn av sin tid. 2005, s 29-36 (Vefsn Museum 2004).

5 <i>Nasjonalbiblioteket</i>.

6 <i>Folketellingen i Oslo</i>, 1916.


Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 7 mai 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by jensj@ifi.uio.no