Ferdige hovedoppgaver / Completed master theses

Oppgavene kan lånes i Informatikkbiblioteket.

Steinar Johansen Challenges in building user competence in Health Information Systems.A case study from Trivandrum health sector, Kerala. 2012.

Ingeborg M. F. Klungland The Implementation of the District Health Information System in Mtwara and Lindi Regions in Tanzania: A Case Study of Process and Results. 2011.

Tsega Zenebe Weldu GIS and Designing Maps for Malaria Management: The case of Tigray in Ethiopia. 2011.

Patricia Chilaisa Analyzing the Process of Integration of Health Information Systems from Technical and Institutional Perspectives. 2010. University of Dar es Salaam. Main aadvisor: Honest Kimaro

Dibyadhar Joshi Presentation of health data and user acceptance of a 'District health information system.' 2009. Main advisor: Sundeep Sahay

Kim Anh Thi Vo Challenges of Health Information Systems Programs in Developing Countries: Success and Failure The cases of Thua Thien Hue province and HoChiMinh city, Vietnam. 2009. Main advisor: Jørn Braa

Shazia Mushtaq A Socio Technical Systems Design (STS Design) developed in collaboration with employees at an IT company in Norway. 2009. Main advisor: Anders Mørch

Mats Smedstad "Jeg skulle gjerne benyttet meg av informasjonen du gir meg, men jeg forstår ikke hva du sier!" - om formidling av statistisk helseinformasjon 2009. Main advisor: Geir Kirkebøen

Marcia Juvane Understanding the Dynamics around Spatial Data Integration: A case study from Mozambique. 2009. Main advisor: Zeferino Saugene

Jose Nhavoto Mapping malaria cases using geographic information systems : a case study from Mozambique. 2009. Main advisor: Zeferino Saugene

Patrick Chikumba Application of the Geographic Information System (GIS) in the Drug Logistics Management Information System (LMIS) at the district level in Malawi 2009. Main advisor: Zeferino Saugene

Dickson Chinguwo Security, privacy and policy in management in management of patients' data : a case study from Malawi. 2009

Tiwonge Davis Manda Understanding opportunities and challenges in using mobile phones as a means for health information access and reporting : a case study from Malawi. 2009. Main advisor: Jo Herstad

Brown Msiska Challenges and opportunities for using GIS for monitoringand management of HIV/ADTS : a case study from Malawi. 2009. Main advisor: Zeferino Saugene

Asad Fattahi og Ernad Fajkovic Brukermedvirkning i utviklingen av programvareapplikasjoner med flere ulike målgrupper 2009 Co-advisor: Jo Herstad

Rosenvinge, Marit Victoria Innføring og bruk av lommedatamaskin i hjemmetjenesten - En komparativ analyse av fire hjemmetjenester 2008. Medveileder: Svein Hovde

Stikbakke, Jørgen & Eirik Molnes An Educational System Development Game 2008

Landro, Anne A game generator - the framework for an educational system development game 2007. Hovedveileder: Gerhard Skagestein.Medveileder: Odd Aurmo

Samuelsen, Terje Hvordan veiledning kan bidra til begrepsbygging innenfor OOP. En eksperimentstudie 2007

Singh, Tina Amandeep & May Leena Singh Brukeropplæring & digital kompetanse - Overføring av læring mellom programmer i Office-pakken 2007

Stamatova, Elena Qualitative and quantitative study of how course participants learn the principle template - instances and the principle of functional dependency in computer user programs 2007

Sandvand, Jon Organizational Strategies for improving Health Information at district level - a field study of Management Implemented Support Structures in Malawi 2007

Hamre, Gro Alice A case study of the national Health Management Information system of Malawi 2007

GalimotoMarlen Stacey Integration of health information systems. Case Study from Malawi 2007

Ngoma, Caroline Cultivation Strategies in the Implementation of Health Management Information System in Zanzibar 2007. Main advisor: Margunn Aanestad

Nyella, Edwin Challenges and Opportunities in the Integration of HIS - Case Study from Zanzibar 2007. Main advisor: Margunn Aanestad

Skorve, Espen Strategisk EVUlusjon. Fra individuell læring til organisatorisk endringskompetanse. Fra læringsteori til undervisningspraksis. 2007. Medveileder: Leif Lahn

Inger Elise Østmo Exploring information use and information culture at health facility level in Cape Town, South Africa - a case study and discourse analysis 2007. Main advisor: Judith Gregory

Sæther, Kjersti End-user development with design environments : gradual mastery of programming, 2006. (veil. Andres Mørch, InterMedia og Jens Kaasbøll)

Hiorth-Schøyen, Helle Enforcement of privacy policies in enterprise systems : principles and criteria for a transparent application framework 2006 (veil. Tone Bratteteig og Jens Kaasbøll

Skaanes, Mari Ann Innføring og bruk av arbeids- og kunnskapsstøttesystemer i kundebetjening : case: Statoil Detaljhandel. 2005 (veil. Andres Mørch, InterMedia og Jens Kaasbøll)

Shidende, Nima Challenges and approaches to the integration of HIS: Case studies from Tanzania 2005. (veil. Judith Gregory, Jens Kaasbøll and Sundeep Sahay)

Herzog, Christian Johan Pair programming and learning. 2005 (veil. Jens Kaasbøll)

Sigernes, Ine Lyche Læring av objektorientert programmering : arbeidsprosesser i løsning av oppgaver 2005 (veil. JensKaasbøll)

Granerud, Roar Teaching object oriented programming to youths using the control technology Lego Mindstorms 2005 (veil. Christian Holmboe and Jens Kaasbøll)

Rigenholt, Annika Learning to use spreadsheets : an empirical study of two user training courses 2005 (veil. Jens Kaasbøll)

Sommer, Arne Internett som springbrett for interaktivt fjernsyn : NRK - fra monolog til dialog. 2004 (veil. Jens Kaasbøll)

Imenes, Gunnar Opplæring i bruk av virtuelle læringsmiljø : utprøving av brukeropplæring i Learning Management Systems (LMS) basert på prinsipper i selvregulert læring og ferdighetslæring 2004 (veil. Jens Kaasbøll)

Jakobsen, Elisabeth and Johansen, Ann Kristin “All I want is a system that works” Evaluation of the health information system in Cape Town, South Africa – using an information audit to capture views from the grass root level. 2004. (veil. Jens Kaasbøll)

Borge, Richard Edvin Teaching OOP using graphical programming environments : An experimental study. 2004 (veil. Jens Kaasbøll)

Nævdal, Jan-Eirik Bakke Brukartilpassbare pedagogiske agentar for gruppevaresystem. 2004 (veil. Andres Mørch, InterMedia og Jens Kaasbøll)

Gundersen, Trude Livden Godkjenningsprosessen i et kunde-leverandørforhold. 2004 (veil. Ingrid Wiig, Ementor AS og Jens Kaasbøll)

Johnsen, Malin Innføringen av et IT-system og det daglige arbeidet med systemet. 2003. (veil. ToneBratteteig og Jens Kaasbøll)

Langfeldt, Anne Line Norheim Internett, mobiltelefon og sosial struktur : døves bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 2003. (veil. Jørn Braa og Jens Kaasbøll)

Fumo, Teotónio Glória dos Santos Health information systems integration : a data warehouse architecture model for the Ministry of Health in Mozambique. 2003. (veil. Jens Kaasbøll)

Dahl, Tor Arne Web - hva - hvor? : Utforming av nettsteder fortolket ved norske utdanningsinstitusjoner ; et profesjonsperspektiv. 2001 (veil. Jens Kaasbøll)

Almnæs, Thomas Superbrukere: Hvordan forbedre brukerstøtte og informasjonsflyt? 2001 (veil. Jens Kaasbøll)

Alsterberg, Svein Organisering av objektmodeller. 2000  (veil.Jens Kaasbøll og OleSmørdal )

Aarvik, Lars Opplæring av sluttbrukere. Et feltstudie fraCape Town, Sør Afrika. 2000 (veil. Jørn Braa og  Jens Kaasbøll)

Larmerud, Kari-Anne Hvordan sikre kvalitet i edb-opplæring for brukere? En studie av dagens situasjon i opplæringsinstitusjonene; utvikling og utprøving av et kvalitetssikringssystem for bedrifter som driver brukeropplæring i edb-undervisning. 1999 (veil. JensKaasbøll)

Aaby, Carl Henrik Fjern- og nærelever i "Det elektroniske klasseromet." En studie av undervisning i videokonferanserom, og en vurdering av instruktørkurs og brukerhåndbok for lærere, basertpå studien. 1999 (veil. LeiknyØgrim og Jens Kaasbøll)

Viktor Sveen Lorentz Design av hypertekstdokumenter for synshemmede med spesiell fokus på løsninger for Web. 1998 (veil. JensKaasbøll og Morten Tollefsen)

Moe, Kristoffer Gjenbruk av eksisterende edb-systemer realisert gjennom distribusjon. 1997 (veil. LeiknyØgrim og Jens Kaasbøll )

Mårtensen, Gitte Faktorer ved avgjørelser om utskiftning av datasystemer. 1997 (veil. ToneBratteteig og Jens Kaasbøll)

Myrseth, Per Hva vil åpen EDI bety for interorganisatoriske systemer? En vurdering av Åpen-edi referansemodell. 1996 (veil. SiriJensen og Jens Kaasbøll ).

Rolfsen, Dag Mentale modeller og navigasjonsknapper for veven,1996 (veil. Jens Kaasbøll)

Fuskeland, Geir Kontrakter og iterativ systemutvikling. 1996(veil. Ingrid Wiig, Avenir og JensKaasbøll)

Engseth, Lars Olav Nytteeffekter brukerstøtte kan ha for videreutvikling av programvare -og erfaringsoppsamling hos brukerstøtte ved hjelp av et dataprogram. 1996(veil. Ivar Sandstad, SuperOffice og JensKaasbøll)

Saastad, Erik Umiddelbart brukbare systemer - Hjelp for oppgaver som utføres sporadisk. 1995 (veil. Jens Kaasbøll)

Ressem, Jan Erik Hvor kommer alle objektene fra? Et studium avtre objektorienterte metoders tilnærming til objektidentifisering.1995 (veil. Jens Kaasbøll)

Dahlen, Jon Erlend BPR og endring av organisasjoner. Utløsende faktorer, målog virkemidler i Business Process Re-engineering, systemutvikling og organisasjonsutvikling. 1995 (veil. Jens Kaasbøll)

Larsen, Bodil Bye: Beslutninger i design. Evaluering av beslutningsgrunnlaget SA++ kan gi. 1994 (veil. Jens Kaasbøll)

Wiig, Ingrid Metodisk støtte for brukermedvirkning ogkreativitet i systemutvikling. 1994 (veil. KristinBraa og Jens Kaasbøll)

Johnsen, Terje Datakonferanser i fjernundervisning · Envurdering av muligheter og begrensninger. 1992 (veil. Morten Søby,NKS og Jens Kaasbøll)

Tollefsen, Morten Synshemmedes dialog med datamaskiner. 1992(veil. Knut Nordby og Pål Spilling, UNIKog Jens Kaasbøll)

Toft, Jorunn Helene Bakken Fra gammelt til nytt edb-system · datamodellering, prototyping, konvertering og opplæring. 1992 (veil. JensKaasbøll)

Fog, Christian Sammenlikning av flyt- og objekt-orientert analyse av informasjonsbehandling. Iterasjoner og intuisjon i tolkning av storedatamengder. 1992 (veil. Jens Kaasbøll)

Hausken, Peter Distribuerte tjenester. En modell for tilgangtil tjenester i et datanett med mange typer arbeidsplassmaskiner. 1992(veil. Bringsrud, Kjell Åge, USIT og Jens Kaasbøll)

Christiansen, Øystein Bruk av CASE-verktøy i undervisning. 1992(veil. Jens Kaasbøll)

Rudi, Thor Et brukervennlig biblioteksøkesystem · en implementasjon av et grafisk brukergrensesnitt for søking i bibliografiske data. 1992 (veil. KnutHegna,Informatikkbiblioteket og Jens Kaasbøll)

Andersen, Sølvi Tilpasninger, merarbeid, omgåelseog arbeidsmiljø: hvordan bruk av edb påvirker arbeidet i ekspedisjonen og kartoteket i Oslo Bygningskontroll. 1991 (veil. JensKaasbøll)

Davidsen, Liv Marit Schjønberg En datamodell - mange bruksbehov. 1991 (veil. Kari Thoresen, Norsk Regnesentral og Jens Kaasbøll)

Bogacki, Dariusz Språk til objektorientert beskrivelseav informasjonssystemer: Komparativ analyse av DELTA, OOA og deres editeringsverktøy i lys av et objektorientert perspektiv. 1991 (veil. JensKaasbøll)

Sing-Rod, Rampeungpat Lek What Norman and Shneiderman did nottell us: Human-Computer Interaction Seen in Behaviouristic and CognitiveField Theories Outlooks · And Implication to Interface Design. 1990(veil. Jens Kaasbøll)

Nilsen, Trygve Menystyrt syntaksorientert editor for feilfrikoding. Brukergrensesnittet i en syntaksorientert editor for opplæringi systembeskrivelsesspråket DELTA. 1990 (veil. JensKaasbøll)

Fjuk, Annita og Jenssen, Astrid Elisabeth Edb-basert kommunikasjon i fjernundervisningen · Et forsøk ved NKS Høgskolevåren 1989. 1990 (veil. Morten Søby, NKS Høgskole og JensKaasbøll)

Torp, Erik Kostnadsestimering av dataprosjekter. Utvikling aven kostnadsestimeringsmetode basert på COCOMO og Function Points.1989 (veil. Jens Kaasbøll)

Aanonsen,Kari Å lære om andres arbeid · Hvordan systemutviklere kan bruke beskrivelsesteknikkene i Arbeidsflytanalyse,Dataflytanalyse og WAND til å lære om kontorarbeid. 1989 (veil.Tom Pape, Norsk Regnesentral og JensKaasbøll)

Bakkerud, Tone Fra ide til kravspesifikasjon: En undersøkelse av de tidlige faser i en systemutviklingsprosess, med vekt på kreativitet, kravspesifikasjon og kommunikasjon. 1989 (veil. Tron Espeli, NorskRegnesentral og Jens Kaasbøll)

Nilsen, Hallgeir Innføring og forvaltning av EDB-systemer, belyst ved et eksempel. 1988 (veil. ElineVedel og Jens Kaasbøll)

Longva, Gunnar Identifikasjon og behandling av feil. En analyse av programmereren som problemløser. 1988 (veil. JensKaasbøll)

Bergqvist, Trond On-Line hjelp. Kan sluttbrukerens situasjonmed fordel oppfattes som problemløsing ved konstruksjon av systemerfor on-line hjelp?. 1987 (veil. JensKaasbøll)

Poppe, Wenche EDB for leger i distriktshelsetjenesten. 1987 (veil. Jens Kaasbøll)

Einarsrud, Anne Kristin og Granholm, Toril Spesifikasjon og implementasjon av deler av programmoduler for sykepleiere. 1986 (veil. JensKaasbøll)

Gudnadottir, Rebekka Applikasjonsgeneratoren ADMINS: En undersøkelse omkring forholdet mellom verktøy og arbeidsform, basert påto konkrete eksempler. 1984 (veil. Eystein Fossum, Norsk Regensentral ogENATOR, og Jens Kaasbøll)

Espinoza, Brit En beskrivelse og vurdering av informasjonshåndteringsverktøyet ADMINS. 1984 (veil. Jens Kaasbøll)

Pedersen, Harald Systemarbeid ved distriktshøyskolene.1982 (veil. Jens Kaasbøll)

Bjerknes, Gro EDB-opplæring i trygdeetaten. 1982 (veil. JensKaasbøll)


Updated 29th June, 2011