logo
Det Søndenfieldske

Frivillige

Musqueteer CorpsEn liten presisering: Dette er ikke en 'offisiell hjemmeside' for DSFMC, men min side om Corpset, og relaterte emner.

Presentation in English.

Her finner du:


Nytt på sidene (What's new).

Hvordan bli medlem.loeve

Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps

DSFMC ble stiftet i 1989. Utgangspunktet var 175-års-jubileet for Grunnloven våren 1989. Forsvarsmuseet i Oslo ville gjerne demonstrere aspekter ved krigen og krigføringen i 1808 og 1814, som sitt bidrag til feiringen. En gruppe interesserte ble kontaktet, kledd opp med tidsriktig utstyr og trenet for å holde to 20 min. oppvisninger på festningsplassen. Prosjektet ble så vellykket at deltagerene bestemte seg for å fortsette virksomheten i en egen forening, som altså fikk navnet "Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps". Vi har fortsatt et nært samarbeid med Forsvarsmuseet.

Formålet med foreningen er fremdeles å holde oppvisninger for å gi tilskuerne et innblikk i, og en bedre forståelse av, noen sider av norgeshistorien rundt 1814. Hovedtyngden ligger selvsagt på militær taktikk og mundering. Vi stiller også opp hvis noen trenger statister til teater, film, historiske omvisninger/turer/arrangementer el.

For tiden har vi ca. 70 medlemmer, hvorav 30-40 er aktive. Vi holder til på Akershus Festning, men vi har også en underavdeling på Kongsvinger Festning. I den grad det finnes en fellesnevner for medlemmene, må det være en levende interesse for historie. Alle kategorier av militær-, mundering-, drakt-, slekt-, epoke- og lokalhistorikere er representert, både av profesjonelle museumsfolk og amatører.

DSFMC legger vekt på å få alt så riktig som mulig, og medlemmene legger ned et enormt arbeid i kildegranskning. Vi leser reglementer, memoarer, rapporter, munderingslister ol. til øyet blir stort og vått. Vi er også takknemmelige for tips om malerier, originale gjenstander og uniformsdeler fra 17- og 1800-tallet. Mye av problemet ligger i at det var et meget stort sprik mellom teori (reglementer ol.) og praksis den gangen. Selv om det kom nye bestemmelser om uniformering og utstyr, beholdt avdelingene sitt gamle utstyr til det var utslitt! Det var også rom for lokale variasjoner, av de bevarte uniformene er det ikke to som er like! I tillegg kommer elendig komunikasjon og et forsvarsbudsjett som alltid balanserte på falittens rand. Vi kan vanskelig forestille oss hvilken enorm økonomisk byrde 35.000 mann under våpen var for et land med under 1.000.000 inbyggere.

Fanen
Tegning av corpsets fane


loeve

Hva gjør vi?

Fyr! Oppvisningsprogrammet vårt består av demonstrasjoner av bataljons- og pelotons-manøvre, chargering (skyting/bajonett), formasjoner, inspeksjon, straff, kanoneksersis, kavaleri-angrep etc. Vi har også en liten teltleir med gryte & vaffeljern. Ved høytidlige anledninger serverer vi barkebrød, ertesuppe og vafler stekt på bål.

'Avdelingen' har en hovedvekt av menige musketerer. I tillegg har vi offiserer, underoffiserer, regimentsjegere m/offiser, tre tamburer (trommeslagere), og to faner. Videre har corpset en amusett som regimentsartilleri. Av kavaleri har vi omlag 10 dragoner med hester.

Uniformeringen vår er temmelig uensartet! Det er fordi vi har lagt vekt på å vise et tverrsnitt av hæren og ikke en enkelt avdeling. Den gangen hadde jo hvert enkelt regiment egne farge-sammensetninger på uniformene. I tillegg har vi både 1808 og 1814 uniformer. Innenfor dette tidsrommet var det to store revisjoner i munderingsforskriftene, en i 1810, og en i 1814. Dessuten har vi noen typiske 'nødløsninger' fra dengang, som grå vadmelsbukser og varianter av bandolær etc.

Mesteparten av uniformene kommer dog fra to regimenter: Telemarkske infanteriregiment og 2. Akershusiske infanteriregiment. Det er fordi disse var stasjonert på hhv. Akershus og Kongsvinger Festninger.


Dansk/Norske offiserer, Ca.1808.

Dansk-Norske offiserer, fra Ca. 1808. Hhv. Det Norske Livregiment til Fods, og Skiællandske Jæger Corps. Disse uniformene tilsvarer regimentsfargene til 1. Trondhjemske Infanteriregiment og Det Norske Jæger Corps.
Tegning fra 'The Military Costume of Europe', av John Booth, London 1822.

Det er en egen side med flere uniformstegninger,
og dessuten en side med bilder av Corpset.


loeve

Program for 2003

Store oppvisninger

Fullstendig program.

Planer på litt lengre sikt.

Tidligere bravader.


loeve

Reglementer og andre originale kilder på nettet.

Her finner du min kortversjon av Corpsets Eksersjerreglement, laget nærmest som en huskeliste.

På siden med militært kildemateriale fra Napoleonskrigene finner du E-tekst utgaver av noen originale publikasjoner fra dengang da! Her finner du ikke minst:

Felt-tieneste-reglementet fra 1800.
Instruction for Felttienesten fra 1807.

Sammenlign gjerne med disse, tilsvarende, engelske og preussiske 'feltreglementene':

Siden med Andre originale kilder på nettet har pekere til masse lignende materiale andre steder.


loeve

Mine sider med informasjon om forsvaret under Napoleonskrigene


loeve

Temasidene

Disse sidene omhandler forskjellige temaer relatert til foreningens virksomhet. Sidene er ikke nødvendigvis så interessante utenfor DSFMCs egne rekker.
loeve

Andre militærhistoriske grupper.

Det har blitt en god del lignende grupper rundt i Norge. De fleste tar for seg perioden 1808-1814, men det finnes også 1716 og 1855 grupper. Her er linker til noen av dem vi har mest kontakt med:

Internasjonalt har det tatt helt av! I vår periode finnes det grupper både fra Napoleonskrigene i Europa, og 'War of 1812' i Amerika:


loeve

Linker til andre sider om samme periode eller relaterte temaer.

Flintlaas

Mine sider.

Andre DSFMC relaterte sider

Andre norske sider.

Utenriks...

Tidskoloritt

Diverse


Handmade by OHA. Updated 16.apr.03, (oddharry@ifi.uio.no), Disclaimer.