Felthærens organisasjon i sydnorge i 1809

Denne oversikten er hentet fra en rapport Den Søndenfieldske Generalkommando sendte til kong Fredrik VI den 3.mars 1809. (1)

Se også sidene med:
-Regimentslisten, dvs fredsorganisasjonen.
-Utstyr og bekledning.
-Borgervæpningen.

Dette er situasjonen under våpenhvilen etter krigen i 1809, og frem til fredslutningen i desember 1809. Pga hungersnød og liten tilgang på mat ble etterhvert alle jordbrukere hjempermitert. (1)

Krigsoppsetningen ble til ved at hvert 'fredskompani' avga 75 mann, som så ble satt sammen til nye kompanier og bataljoner. De øvrige utgjorde en reserve som man siden kunne hente folk fra. Hvert regiments reserve ble organisert i en 'Depot og Landvernsbataljon', som typisk holdt til på en festning.(2) Vestlansregimentenes reserver var hjemme, dvs ikke mobilisert. (1)

"Maj Sommerschild. 17/656" betyr at Major Sommerschild var sjef for avdelingen, som bestod av 17 offiserer og 656 underoffiserer, spill (musikanter) og menige. "Vakante" betyr manglende folk, dvs falne, savnede etc. Utrykningsstyrken er antall mann som kan brukes til mobile operasjoner, altså ikke syke, depotfolk ol.



Garnisoner


Frivillige korps

"Af de frivillige Korpser er for nærværende Tid intet i Felten."


Kilder

(1) 'Frederik VI fortrolige brevvexling med Norge i 1809', Carl Th. Sørensen, Gyldendalske Boghandels forlag, Kjøbenhavn 1889.
(2) 'Med Plotons! Høire-sving! Marsch! Marsch!', T.H.Holm, Forsvarsmuseets småskrift Nr.7, 1991.
(3) 'Kaptein Jurgensen og Leirdølene hans', H.Angell, 1889.

Handmade by OHA, 2.2.97, (oddharry@ifi.uio.no), Disclaimer.