Marit Nybakken har vært gruppelærer i javakursene Inf101, Inf1000 og Inf1010. Hun har deltatt i NM i Programmering, og KAN java. Marits egen hjemmeside på Ifi er nå slettet, men med hennes tillatelse legger jeg ut kursnotatene hennes, som var til stor hjelp for meg og mange andre her på UiO.
Hun kan treffes på sin private mailadresse hvis det er spørsmål om notatene: fuglemat ætt online dot no
Tilbake til min dårlige hjemmeside

Notater for INF1000


Forfatteren har skrevet disse notatene til utdeling på egne gruppetimer. De kan inneholde feil. De representerer sikkert ikke kursledelsens verdier og holdninger i alle spørsmål. Forfatteren har ikke alltid etterstrebet religiøs, politisk og kjønnslig nøytralitet. Du har ansvar for dine egne karakterer. Sauer er ikke hovdyr. Objekter er ikke nødvendigvis sex-objekter.

variable.pdf : hva variable, hvor variable, hvorfor variable, hvordan variable.

easyIO.pdf : bruk av easyIO (tastatur og skjerm)

forgreninger.pdf : if else (og omvendt)

feilmeldinger.pdf : Tolkning av feilmeldinger fra kompilatoren

løkker.pdf : Hvordan få datamaskinen til å gjøre en ting skikkelig mange ganger

metoder.pdf : Metoder, argumenter, parametre, returverdier og hvordan slippe unna staticdyret.

stringer.pdf : Ting man kan gjøre med stringer. Og argumenter fra kommandolinja.

objekter.pdf : Klasser og objekter og geiter og traktorer. Her ligger kildekode til geiteprogrammet. Stort eksempel som dekker mye rart. Kompiler ved å skrive javac *.java. Kjør ved å skrive java GeitefarmMain. Bruker nå filer :)

konstruktører.pdf : Litt mer om klasser og objekter, konstruktører

uml.pdf : sånn skal vi gjøre det, så vidt jeg kan forstå.

hashmap.pdf : Hvor ble det av Hanson-CD'en? Den ligger i HashMapen.

sortering.pdf : Innstikkssortering

repetisjon1.pdf : Repetisjon, variable -> løkker

repetisjon2.pdf : Repetisjon, metoder -> HashMap og IO


Notater fra inf1010


systemutvikling.pdf : litt repetisjon om hvorfor vi skal tenke før vi programmerer.

arv.pdf : Nesten alt om arv.

mvc.pdf : Marits tolkning av bruk av MVC i tekstbaserte programmer.

rekursjon.pdf : Rekursive metoder, sekvenser, permutasjoner, hvordan vinne mot Arne i bondesjakk.

hashing.pdf : Å lage sin egen hashmap (går litt utenfor pensum).

traader.pdf : Snille tråder og slemme tråder og hvordan du kan kontrollere dem sånn at de ikke flyr vilt rundt og ødelegger alt.

repetisjon.pdf : Systemdesign, arv, rekursjon, Cato, GUI og lister.