Hovedfag


JEG ER FERDIG! Oppgaven er levert!

Oppgaven min går ut på å undersøke hvordan mobile agenter kan brukes i distribuerte applikasjoner. Mobile agenter er programmer som kan forflytte seg mellom forskjellige eksekveringsomgivelser. Fordelen med dette er bl.a. at agentene kan utnytte lokal kommunikasjon istedenfor å kommunisere over et nettverk.

Jeg vil fokusere på hvordan mobile agenter kan brukes til vedlikehold i distribuerte systemer. Med vedlikehold mener jeg oppdatering og utvidelser av kode enten i kjøretid eller statisk.

Vedlikehold av programvare er den mest kostbare fasen i et programs levetid. Med mobile agenter er det mulig å bytte ut og legge til funksjonalitet mens programmet er i bruk. Som et eksempel på dette har jeg utviklet en prototype i Java som bruker Voyager fra ObjectSpace som agentsystem.

I oppgaven ser jeg på tre hovedområder:

  1. Hvordan mobile agenter kan vedlikeholde et distribuert system? Mobile agenter analysere hver node for å finne en passende oppgradering.
  2. Hvordan mobile agenter kan støtte adaptive applikasjoner? Tjenestetilbudet kan varierer fra plass til plass ved bruk av mobile enheter som PDA'er eller mobiltelefoner. Applikasjoner som bruker nettverket må kunne tilpasse seg dette tjenestetilbudet.
  3. Hvordan et agentsystem kan lette vedlikeholdet? Alle vellykkede systemer blir endret! Det er derfor viktig å klargjøre et system for endringer og vedlikehold fra starten av. Å ta i bruk et agentsystem kan være en del av denne "forberedelsen".

Diverse essay:

Andre linker:


Sist endret av Per Thomas Jahr 27. november 1999