Ifi forskning:  Presis modellering og analyse (PMA) English

Personer  |  Forskning  |  Undervisning  |  Masteroppgaver

Undervisning ved Presis modellering og analyse (PMA)

Videregående emner (10 poeng)

INF3110/4110 Programmeringsspråk (undervises sammen med OMS-gruppen) Høsten
INF3140/4140 Modeller for parallellitet Høsten
INF3170/4170 Logikk og analysemetoder (OMS) Våren
INF3230/4230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Våren
INF4290 Software Verification and Validation Våren

Avanserte emner (10 poeng)

INF5130           Utvalgte emner i omskrivningslogikk Høst 09, 11
INF5140 Kravspesifikasjon og verifikasjon av parallelle systemer    Våren 09, 11, ..
INF5150 Uangripelige IT-systemer (OMS) hver høst
INF5906 Utvalgte emner i statisk analyse Våren 08,10...

Poenggivende seminar (5 poeng)

INF5160           Databehandling seminar Hvert semester   
INF5170           Masterseminar i logikk        (OMS) Hvert semester