[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste juni 2008

Siden forrige liste (publisert i NSb 1/08) er det foretatt 2931 korreksjoner mot 3055 sist. Listen inneholder 1999 navn mot 2052 sist. Gjennomsnittet for de offentliggjorte er 1433,30 mot 1433,10 sist. Hele NSFs Elo-system inneholder nå 3571 navn mot 3584 sist.

Av de 2052 listen er 1676 registrert som medlem av NSF. De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med Tidl. foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt av undertegnede 10.06.2008 er medtatt.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden januarlisten er Harry Slang, Fredriksstad. Han fyller 87 år i august. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Johannes Haug, Nordstrand. Han fylte 8 år i mai.

Det er fremdeles ikke helt klart for alle at vi skal ha filene fra Turneringsservice, ikke utskrifter. Send filene. Det er enklere både for dere og oss. Dessuten er det billigere. For TS5.xx må vi ha både TRN- og eventuelle GRP-filer. For TS6 er det kun én fil (TRX). I TS6 er det enkleste å benytte den innebygde sendeopsjonen. Da får dere også melding dersom noe er galt eller mangler i rapporten. Alle som sender TS-filer eller SwissPerfect-filer (Leauge-Watch) på e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt. Og husk at det er filene vi skal ha, ikke utskriftene.

Når rapportene settes opp manuelt er det viktig at man summerer kolonne I og II. Summen i kolonne II skal være det dobbelte av summen i kolonne I. Dersom dette ikke er tilfelle er det noe galt i oppsettet.

NB! Sentralstyret har vedtatt at rapporter som ikke er på filformatet Turneringsservice, SwissPerfect, SwissManager eller lignende programmer som setter opp runder, og gir rapporter, får en tillegsavgift på kr. 10 pr deltager.

Turneringer for rating sendes til elo@sjakk.no eller turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede!

Vi er i den senere tid blitt plaget av at navn blir skrevet ulikt avhengig av arrangør. Dette kan føre til at vi får dubletter i systemet som igjen betyr at spillere ikke får den ratingen de skal ha. Vennligst påse at navn er korrekt skrevet. Særlig er det viktig at spillerne selv påser dette. Husk at for eksempel Hans E. ikke er det samme som Hans Erik.

Antallet medlemmer som deltar i turneringer i utlandet øker fremdeles, men det er ikke alltid vi mottar resultater fra disse. I den utstrekning det er mulig henter vi inn krysstabeller fra arrangører. Der dette ikke er mulig er vi avhengig av at deltagerne selv melder inn resultatene. Da er det viktig at det blir oppgitt motstandere, motstandernes rating, enten FIDE eller nasjonal, og resultatet i hvert parti. Dessuten er betenkningstiden nødvendig for å sette turneringen i riktig kategori. Henvisning til resultater runde for runde kan vi dessverre ikke ta i mot.

Det er meget viktig at deltagere i utenlandske turneringer er nøye med at navnet er korrekt skrevet. I FIDEs register har det vært flere dubletter av norske spillere som har gitt både oss og spillerne problemer. Jeg tror vi nå har klart å korrigere alle. I FIDEs ratingsystem er det nå registrert ca. 940 norske spiller, hvorav 495 har FIDE-rating, og FIDE offentliggjør nå rating ned til 1400.

Som vanlig vil vi gjøre oppmerksom på følgende:

  1. For å komme med på de alfabetiske listene må en ha spilt minst ett parti i løpet av de to siste år, dog minst 10 partier totalt.
  2. Elo-tallet må være minst 500.
  3. For å komme med på topplistene må en i tillegg ha spilt minst 30 partier totalt. Unntak er lilleputt hvor kravet er 15 partier.
  4. De aldersbestemte listene forutsetter dessuten at fødselsdato er kjent. Det er fremdeles mange som unnlater å notere fødselsdato på Elo-rapporten, noe som kan resultere i at juniorer ikke får den fremgang de skal ha etter reglene. Det er ikke nok å sette junior, eller kun årstallet, hele datoen må skrives. Vær klar over at fødselsdatoen for samtlige deltagere skal oppgis.
  5. Medlemmer av USF som ikke er, eller har vært, medlemmer av NSF er ikke med på listene

Øistein Yggeseth

Oppdatert 15. juni 2007 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]