[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Kommentarer fra Elo-komitéen til offisiell liste juni 2017

Siden forrige liste (publisert i NSb 1/2017) er det foretatt 4880 korreksjoner mot 3725 sist. Listen inneholder 2569 navn mot 2461 sist. For kalenderåret 2016 ble det foretatt 7876 korreksjoner.

Av de 2569 på listen er 2205 registrert som medlem av NSF i 2017 (pr. 2.6.2017). De øvrige har tidligere vært medlemmer. Disse er merket med "Tidl." foran klubbnavnet. Dersom du mener dette er galt må du ta kontakt med klubbkasserer eller sjakkontoret for eventuell korreksjon.

Turneringer mottatt på mailto:turneringsrapport@sjakk.no 01.06.2017 er med på listene. Turneringsoversikten omfatter turneringer beregnet etter aprillisten. Vennligst send rapporter så snart turneringen er ferdigspilt. For FIDE-rapporter er fristen 7 dager etter turneringens slutt, og den må overholdes. Mange glemmer dette dessverre.

Den eldste på listen som har fått beregnet minst én turnering siden januarlisten er Karsten Hansen, Hønefoss. Han blir 92 år i september. Den yngste på listen som har fått beregnet minst én turnering er Jiahao Eivind Ji, Hell. Han var 5 år i februar.

Alle som sender TS-filer via e-post får nye tall i retur så snart beregningene er foretatt.

Turneringer for rating skal sendes til mailto:turneringsrapport@sjakk.no, IKKE til undertegnede! Send heller IKKE kopi til andre adresser.

FIDEs frist for registrering for rating er én uke før turneringsstart. Vi ønsker noen dager ekstra for eventuelle avklaringer, så vi har satt fristen til 14 dager for registrering. Dersom turneringen er tittelkvalifiserende (GM, IM) er fristen én måned.

NB! Alle turneringer innen Norges Sjakkforbund skal/må registreres i FIDE. Det eneste unntaket er turneringer som ikke kan godkjennes av FIDE, for eksempel med for få deltagere med FIDE-rating.

For registrering av turneringer for FIDE-rating skal man bruke et skjema man finner på http://www.sjakk.no/nsf/skjema_index.html. Dette skjemaet blir ofte revidert, så det beste er å laste det ned hver gang man ønsker en registrering. På samme adresse finnes en veiledning for registrering og rapportering NSF sørger for registrering av NGP-turneringer under forutsetning av at vi finner tilstrekkelig med informasjon på NSFs terminliste.

Rapportering for FIDE-rating må også skje i et spesielt format. Dette er ganske omfattende og det anbefales at man anskaffer et godkjent program for generering av FIDE-rapporter. Turneringsservice er et slikt godkjent program. Husk at det må lages/sendes rapport separat for hver gruppe! Dette glemmes av mange. NB! For spillere uten FIDE-ID må det oppgis fødselsdato for vedkommende. Utenlandske spillere må ha FIDE-ID fra sin Rating Officer dersom den mangler ved turneringens start.

Øistein Yggeseth

Formann i ELO-komiteen

oistein.yggeseth@online.no

Oppdatert 11. juni 2017 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]