[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Revidert Elo-reglementet

NSF har vedtatt nytt Elo-reglement. På denne siden har jeg lagt ut en kommentar fra Elo-komiteen samt kopi av den delen av Elo-reglementet som er blitt forandret.

Kommentar til de nye kategorikravene i NSF sitt Elo-system

Det nye Elo-reglementet

Her følger det reviderte avsnittet i Elo-reglementet:

Koeffisienten (K-en)

Koeffisienten (vekten) for resultater i en bestemt turnering er i prinsippet fritt valgbar. Man skal imidlertid passe seg for at K-en kan bli så lav at forandringene går for sakte i forhold til den reelle styrkeendring, eller så høy at framgang eller tilbakegang gir et nytt tall som ligger høyere (eller lavere) enn prestasjonen i den siste turneringen.

For å kunne sette opp "de norske K-er" i lettfattelig tabellform gir vi innledningsvis noen definisjoner:

Turneringer kategoriseres ut fra betenkningstiden. Noen flere definisjoner:

Kategoriene fastsettes etter følgende tabell. Alle tall er i minutter og gjelder per spiller. Tallene er minimumstall, dvs. de minste tallene for at en betenkningstid skal tilfredsstille kategorikravet. Bare internasjonale tittelturneringer (IM- og GM-kvalifiserende), landskamper (NSF), finalen i NM for klubblag og Landsturneringen kan plasseres i kategori I.

Kategori Starttid Totalbet.tid
etter 80 trekk
Gj.snittstid mellom
tidskontroller
I 60 180 3
II 50 150 2
III 40 120
IV 30 90 1

I tillegg må følgende betingelser være oppfylt innen alle kategorier:

Elo-komiteen kan etter søknad godkjenne avvikende betenkningstider innen en kategori.

Nedenfor følger noen eksempler på betenkningstider i de forskjellige kategorier. Alle steder der 'tilleggstid' er nevnt, kan 'utsettelsestid' brukes i stedet. Man behøver digitale klokker for å spille med tilleggs-/utsettelestid.

Kategori I:

Kategori II:

Kategori III:

Kategori IV:

K-en vår framkommer da fra følgene tabell:

  A (over 2300) B (jr. u. 2100) C (andre u. 2300)
Kategori I 20 40 30
Kategori II 10 30 20
Kategori III 22½ 15
Kategori IV 5 15 10

Oppdatert 3. januar 2000 av Rune Djurhuus.

[Mailbox]runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside | Seriesjakken |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]