[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Gamle nyheter

De ferskeste nyhetene finner du på Runes sjakkside.

Gamle nyheter


Oppdatert 11. januar 2018 av Rune Djurhuus.

runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere| Stormestergalleriet | Turneringer ]