es Gamle nyheter [ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere | Stormestergalleriet | Turneringer ]

Gamle nyheter

De ferskeste nyhetene finner du på Runes sjakkside.

Gamle nyheter fra 1999


Oppdatert 25. januar 2000 av Rune Djurhuus.

runed@ifi.uio.no


[ Runes hjemmeside | Runes sjakkside |
Nyheter | Elo | FICS | Sjakkpekere| Stormestergalleriet | Turneringer ]