Studierelatert informasjon

Ehm.. ja.. altså.. nå har jeg blitt ferdig med hovedfaget mitt.. Klarer ikke helt å la være, så dette semesteret skal jeg kanskje ta inf5660.

Oversikt over kurs jeg har tatt

Laveregradskurs (cand. mag)
SemesterKursVekttall
Høst 1997 ex.phil5
Vår 1998 st001, in10510
Høst 1998 in102, in114, ma001 12
Vår 1999 in115, in147, in212 12
Høst 1999 in104, in166, in211 10
Vår 2000 in270, in229 7
Høst 2000 in228, gg113, ma-in118 11
Vår 2001 mat008, gg218 10
Vår 2002 inf160 3
Hovedfagskurs
Høst 2001 inf312, infdid, inf242(t) 8
Vår 2002 inf310 3
Sum vekttall informatikk (i cand. mag):48
Sum vekttall andre fag (også cand.mag):27 + ex.phil

Etter at jeg leverte hovedfag har jeg tatt inf5660 (vår 2004), inf5270 (vår 2005) og geo1030 (høst 2006).

| Hovedsiden | Egosiden |