Hello World! :)

Mitt navn er Ståle Bordal Kristoffersen og jeg er ferdig med masterstudiet ved Universitetet i Oslo.

Emner som inngår i bachelorgraden:
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT-INF1100/	Modellering og beregninger
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1030/		Diskret Matematikk
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1100/		Kalkulus
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK1000/		Innføring i anvendt statistikk
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1000/		Grunnkurs i objektorientert programmering
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1010/		Objektorientert programmering
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1040/		Digital representasjon
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1050/		Systemutvikling
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1060/		Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1400/		Digital teknologi
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2120/		Prosjektoppgave i modellering
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2220/		Algoritmer og datastrukturer
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2270/		Datamaskinarkitektur
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3151/		Operativsystemer
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3190/		Datakommunikasjon
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS3240/		PC-basert instrumentering og mikrokontrollere
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/		Exphil 03

Emner som inngår i mastergraden:
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS4220/		Sanntids og embedded datasystemer
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3330/		Problemløsning med høynivå-språk
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5050/		Protokoller og ruting i Internett
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5063/		Programming heterogeneous multi-core architectures
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5071/		Performance in distributed systems
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5660/		Avansert problemløsning med høynivå-språk